เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
Hanada Organic Farm
หมวดหมู่:
ผู้ผลิต
ที่อยู่:
258 ม.9 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
ภูมิภาค:
ภาคเหนือ
เว็บไซต์ร้าน:
เบอร์โทรศัพท์:
081-9870302 , 091-8714979
สินค้า
160.00 บาท
ชาหญ้าหวาน (30g)
ชาหญ้าหวานอินทรีย์ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยบำรุงตับ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยให้กำลังวังชา
180.00 บาท
ชาหญ้าหวาน (50g)
ชาหญ้าหวานอินทรีย์ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยบำรุงตับ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยให้กำลังวังชา
65.00 บาท
น้ำสตรอเบอรี่เข้มข้น
น้ำสตรอเบอรี่อินทรีย์ เข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
65.00 บาท
น้ำเมล่อนเข้มข้น
น้ำเมล่อน เข้มข้น หวานน้อย ไม่ใส่สี ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
180.00 บาท
สตรอเบอรี่อินทรีย์กวน
สตรอเบอรี่อินทรีย์กวน หวานน้อย ไม่แต่งสีและกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
175.00 บาท
สตรอเบอรี่อินทรีย์อบแห้ง
สตรอเบอรี่อินทรีย์อบแห้งธรรมชาติ หวานน้อย ไม่แต่งสีและกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
180.00 บาท
หญ้าหวานบด (20g)
ชาหญ้าหวานอินทรีย์ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยบำรุงตับ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยให้กำลังวังชา
270.00 บาท
หญ้าหวานบด (50g)
ชาหญ้าหวานอินทรีย์ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยบำรุงตับ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยให้กำลังวังชา
รายละเอียด

ฟาร์มเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง

ฮานาดะออแกนิคฟาร์ม (Hanada Organic Farm)

          ตั้งอยู่ที่ 258 ม.9 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 850 เมตร เราทำการเกษตรด้วยหลักการธรรมชาติตามวิถีอินทรีย์ บนพื้นที่ ที่ไม่มีสารพิษตกค้าง หลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมี ทางดิน น้ำ อากาศ ใช้ปัจจัยการผลิตอินทรีย์ มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของทุกๆคนในไร่และผู้บริโภค              เราปลูกสตรอเบอรี่ เมล่อน หญ้าหวาน ผักสลัด และพืชผักผลไม้อินทรีย์ตามฤดูกาลนอกจากนี้เรายังมีการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ในไร่เพื่อถนอมอาหารและสร้างรายได้ในไร่อีกด้วย+++ การดูแลปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ย+++

เราปลูกต้นถั่วและต้นปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน เราทำปุ๋ยหมักเองในการบำรุงดินตลอดปีจากเศษวัสดุใบไม้ต้นหญ้าต้นพืชเศษอาหารและวัชพีชในไร่ของเราและฟางข้าวอินทรีย์รวมทั้งใช้มูลสัตว์จากโคกระบือของคนงานปกญอ

               เราทำน้ำหมักชีวิภาพเองจากเศษพืชผักผลไม้สมุนไพรต่างๆ ด้วย เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทางดิน และใช้ปุ๋ยอินทรีย์พ่นทางใบได้มาตรฐาน จากสถาบัน IQS ม.แม่โจ้เพื่อเสริมในไร่
+++การควบคุมโรคและแมลง+++

          เราใช้วิธีป้องกันการเกิดโรคและป้องกันแมลง ใช้น้ำหมักสมุนไพรที่หมักเองขับไล่แมลง ใช้กาวเหนียวติดกับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด สีเหลือปักในแปลงปลูกพืชผักสามารถต้านเพลี้ยกระโดดแล้วยังสามารถกำจัด เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ ผีเสื้อหนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนคืบ หนอนกินใบ และแมลงหวี่ขาวได้ด้วย

          ใช้จุลินทรีย์พ่นทางใบจากสถาบัน IQS ม.แม่โจ้ ป้องกันโรคและแมลงเพื่อเสริมในไร่ ใช้วิธีการปลูกพืชผักผลไม้แบบกางมุ้งซึ่งโรคและแมลงมารบกวนได้ยากขึ้น*** ได้รับเกียรติจากคณะของ ท่าน ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

       นำโดย.. ผู้อำนวยการ เจษนิพิฐ  รอดภัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

       เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ฮานาดะ


*** ได้รับเกียรติจากคุณแหม่ม สุริวิภา จากรายการแหม่มบ๊อบจ๊อบแจ๊บมาถ่ายทำที่ไร่ฮานาดะออแกนิคฟาร์ม 

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่