เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงฟ้าหยาดพัฒนา
เจ้าของร้าน:
สุวรรณา ศิลาพล
ที่อยู่ร้าน:
67 หมู่ 1 ต. ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
บัญชีธนาคาร:
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขา มหาชนะชัย
ชื่อบัญชี: นางสุวรรณา ศิลาพล
เลขบัญชี: 6892107323