เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
มาลัยข้าวตอก
หมวดหมู่:
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
ที่อยู่:
67 หมู่ 1 ต. ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
จังหวัด:
ยโสธร
ภูมิภาค:
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สินค้า
500.00 บาท
มาลัยข้าวตอก
ข้าวตอกดอกไม้สำหรับบูชาพระ เป็นของมงคลใครมีไว้บูชาแล้วเจริญรุ่งเรือง
รายละเอียด

มนฑารพเป็นดอกไม้จากทรวงสรรค์ จะร่วงหล่นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น เช่นวันประสูตร ตรัสรู้และปรินิพาน หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพาน ก็ไม่มีดอกมนฑารพให้เห็นอีกเลยชาวบ้านฟ้าหยาดจึงได้นำข้าวตอก มาสักการะบูชาแทนดอกมนฑารพและได้ทำสืบทอดกันมาหลายชั่วคนข้าวตอกเป็นของสูง ถ้าใครมีไว้บูชาในบ้าน จะเป็นมงคลยิ่งกับคนบูชา