เกี่ยวกับเรา
เจ้าของร้าน:
ดอกแก้ว สายแวว
ที่อยู่ร้าน:
67 หมู่8 บ้านสมบูรณ์ ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
เบอร์โทรศัพท์:
0852088299
Line Account:
0852088299
บัญชีธนาคาร:
ธนาคารออมสิน (GSB) สาขา ม่วงสามสิบ
ชื่อบัญชี: วิสาหกิจชุมชนแม่บัานสมบูรณ์พัฒนา
เลขบัญชี: 020061339758