เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย
เจ้าของร้าน:
เจษฎา เขียวแก้ว
ที่อยู่ร้าน:
7/12-13 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี 71000
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์:
0925489898
Line Account:
STP STAINLESS HANDMADE
บัญชีธนาคาร:
ธนาคารทหารไทย (TMB) สาขา กาญจนบุรี
ชื่อบัญชี: นายเจษฎา เขียวแก้ว
เลขบัญชี: 3082952957

ธนาคารออมสิน (GSB) สาขา กาญจนบุรี
ชื่อบัญชี: นางสาววีณา วณิชธนภัทร
เลขบัญชี: 020136058078

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) สาขา หนองปรือ
ชื่อบัญชี: วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสแตนเลส บ้านห้วยหวาย
เลขบัญชี: 014442463977