เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
ปลาส้มเจ๊ติ๋ม
หมวดหมู่:
อาหาร
ที่อยู่:
26 ซ. 1 (ถนนเทศบาล 29) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
จังหวัด:
นครราชสีมา
ภูมิภาค:
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์โทรศัพท์:
0819676389
สินค้า
50.00 บาท
ปลาร้าปลาจีน
ผลิตภัณฑ์จากปลาจีน น้ำหนัก 300 กรัม
120.00 บาท
ปลาร้าปลาจีน
ผลิตภัณฑ์จากปลาจีน น้ำหนัก 1000 กรัม
60.00 บาท
ปลาร้าปลานิล
ผลิตภัณฑ์จากปลานิล น้ำหนัก 400 กรัม
120.00 บาท
ปลาร้าปลานิล
ผลิตภัณฑ์จากปลานิล น้ำหนัก 1000 กรัม
50.00 บาท
ปลาส้มปลาจีน
ผลิตภัณฑ์จากปลาจีน น้ำหนัก 300 กรัม
60.00 บาท
ปลาส้มปลาตะเพียนไร้ก้าง
ผลิตภัณฑ์จากปลาตะเพียน น้ำหนัก 500 กรัม
120.00 บาท
ปลาส้มปลาตะเพียนไร้ก้าง
ผลิตภัณฑ์จากปลาตะเพียน น้ำหนัก 1,000 กรัม
50.00 บาท
ปลาส้มปลาสวาย
ผลิตภัณฑ์จากปลาสวาย น้ำหนัก 300 กรัม
รายละเอียด

 ปลาส้มเจ๊ติ๋ม เริ่มการประกอบธุรกิจมานานกว่า 30 ปี โดยเริ่มจากรุ่นยายค้าขายปลาที่แผงตลาดเช้า จนตกทอดมาถึงรุ่นลูก โดยพยายามพัฒนากรรมวิธีการผลิต และกระจายสินค้าได้มากกว่าการขายเพียงแค่ในตลาด เราอาศัยความอดทนและเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทำขึ้นมาจากใจที่รักในการทำ และคงความเป็นมาตรฐานของสินค้าให้ลูกค้าได้บริโภคจนมาถึงปัจจุบัน เราเน้นความสะอาด ความสดของปลา และการผลิตที่ใส่ใจ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายทั้งขายส่ง-ปลีก ให้กับลูกค้าและผู้บริโภคอย่างมากขึ้น

           ผลิตภัณฑ์จากปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาจีน ปลานิล นำมาแปรรูปสินค้า เช่น ปลาส้มปลาตะเพียน ปลาร้าปลาจีน ปลาส้มสวาย ปลาร้าปลานิล ปลาส้มฟักปลากราย และแหนมปลาเป็นต้น