เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
วิสาหกิจชุมชนขนมจีบแม่กู
หมวดหมู่:
อาหาร
ที่อยู่:
68 หมู่ 4 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัด:
นครปฐม
ภูมิภาค:
ภาคกลาง
เบอร์โทรศัพท์:
0944037879
สินค้า
2.00 บาท
ขนมจีบแม่กู
ขนมจีบไส้หมู ไก่ กุ้ง และเจ ลูกใหญ่ๆๆเน้นคุณภาพ เน้นความสะอาด อร่อยถูกปาก ต้องขนมจีบแม่กู เป็นการรวมตัวของสตรีอาสาพัฒนาตำบลวังตะกู ในการเสริมสร้างอาชีพของคนในชุมชนให้สตรีในชุมชน มีรายได้เสริม
10.00 บาท
ข้าวต้มมัด
ข้าวต้มมัด หวานมัน หอม อร่อย
รายละเอียด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกิดขึ้นปี 2554 โดยได้รับการส่งเสริมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู 

จำนวนเงิน 50,000บาท

ซึ่งขนาดนั้นเดิมเป็น กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลวังตะกู (กพต.วังตะกู)  แต่ นายก มานพ เปี่ยมคล้า มีความประสงค์ให้สตรีมีอาชีพ มีงานทำ และอยากให้สมาชิกมีรายได้เพื่อเป็นการดูแลครอบครัว  ให้อยู่รอด และมั่นคง 

ต่อมาปลัดน้ำทิพย์ ปลัดอบต.ตำบลวังตะกู มีความประสงค์และเสนอแนะ ให้กลุ่มสตรีฯ มีอาขีพ มีรายได้และแนะนำให้ทำขนมจีบ เพราะชุมชนของตำบลวังตะกู ส่วนใหญ่มีอาชีพทำโต๊ะจีน เพื่อกลุ่มเราสามารถส่งให้กับโต๊ะจีนได้ เพื่อเป็นช่องทางการตลาดที่ง่ายและสะดวกที่สุด