เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
PO Oil (พีโอออยล์)น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
หมวดหมู่:
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ที่อยู่:
223/1 ม.5
จังหวัด:
ประจวบคีรีขันธ์
ภูมิภาค:
ภาคตะวันตก
เบอร์โทรศัพท์:
088-5064130,098-2605083
สินค้า
550.00 บาท
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น PO-Oil (พีโอออยล์)
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว
100.00 บาท
โลชั่นน้ำมันมะพร้าว
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว
รายละเอียด

ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Po - oil  ตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการคิดค้น  และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีคุณค่าพร้อมทั้งเรื่องราวในท้องถิ่นอันเป็นประโยชน์ นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่น ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง  รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Po - oil  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นของชาวบ้านในชุมชนและละแวกใกล้เคียงที่มีความคิดจะผลิตสินค้าที่มีคุณค่า และใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นที่มีประโยชน์ในด้านสุขภาพ เหมาะกับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ ซึ่งทำการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Po oil”  โดยกิจการใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค เพราะกิจการมีความเชื่อมั่นว่า ความพึงพอใจของลูกค้าคือหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจ