เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
นิล ณ กาญจน์
เจ้าของร้าน:
ชิดชนก กองสุวรรณ
ที่อยู่ร้าน:
42/2 ม.5
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์:
0885409293
Line Account:
chidphor_ninnin
บัญชีธนาคาร:
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สาขา เดอะไนน์ เซ็นเตอร์
ชื่อบัญชี: ว่าที่ร้อยตรีหญิงชิดชนก กองสุวรรณ
เลขบัญชี: 0058797545

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) สาขา บางบัวทอง
ชื่อบัญชี: ว่าที่ร้อยตรีหญิงชิดชนก กองสุวรรณ
เลขบัญชี: 1744087725