เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
จินดาผ้าฝ้าย
หมวดหมู่:
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ที่อยู่:
58 ม.7 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
ภูมิภาค:
ภาคเหนือ
เบอร์โทรศัพท์:
0891916259
สินค้า
650.00 บาท
กระโปรงผ้าฝ้ายเอวรุด
กระโปรงผ้าฝ้ายเอวรุด สีธรรมชาติ
450.00 บาท
ผ้าถุงผ้าฝ้ายทอมือ
ผ้าถุงผ้าฝ้ายทอมือ ลายเหนือ ล้านนา
350.00 บาท
เสื้อผ้าผ้าคอปก สีชมพู
เสื้อผ้าฝ้าย แบบคอปก
1,800.00 บาท
เสื้อผ้าฝ้ายชาย แขนยาว สีหม้อฮ้อม
เสื้อผ้าฝ้ายทอมือชาย ย้อมสีธรรมชาติ แบบคอจีนทรงพระราชทาน
1,600.00 บาท
เสื้อผ้าฝ้ายชาย แขนสั้น สีเขียว
เสื้อผ้าฝ้ายทอมือชาย ย้อมสีธรรมชาติ แบบคอจีนทรงพระราชทาน
1,600.00 บาท
เสื้อผ้าฝ้ายชาย แขนสั้น สีเปลือกไม้
เสื้อผ้าฝ้ายทอมือชาย ย้อมสีธรรมชาติ แบบคอจีนทรงพระราชทาน
900.00 บาท
เสื้อผ้าฝ้ายทอมือหญิง แขนสั้น สีม่วง
เสื้อผ้าฝ้ายทอย้อมสีธรรมชาติ คอจีน ตกแต่งด้วยลายปักโบราณ ซับในอัดผ้ากาว
900.00 บาท
เสื้อผ้าฝ้ายทอมือหญิง แขนสั้น สีอิฐ
เสื้อผ้าฝ้ายทอย้อมสีธรรมชาติ คอจีน ตกแต่งด้วยลายปักโบราณ
รายละเอียด

ชื่อกิจการ     จินดาผ้าฝ้าย   

ผู้ก่อตั้งโดย    นายวรวิทย์  ใจแก้ว

ข้อมูลพื้นฐานกิจการ  เนื่องจากครอบครัวได้ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้ามาเป็นเวลาหลายปี โดยรับผ้าจากโรงงานอื่นมาตัดเย็บอีกที  จนปีพ.ศ. 2544  ทางครอบครัวได้มองเห็นถึงแนวทางการค้าขายซึ่งขณะนั้นเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังเฟื้องฟูประกอบกับกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าพื้นเมือง การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐและแหล่งวัตถุดิบ แรงงานที่สามารถหาได้เองในพื้นที่ จึงได้ตัดสินในที่จะผลิต ออกแบบ ตัดเย็บ และนำออกมาจำหน่ายเอง โดยตลาดหรือแหล่งจำหน่ายขณะนั้นยังอยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ต่อมาเมื่อกิจการเริ่มดีขึ้น การตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเริ่มมีมากขึ้น ก็ได้มีการเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นเริ่มออกหาตลาดในต่างจังหวัดมากขึ้น ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มครอบครัวเครือญาตและคนในชุมชนที่มีทักษะจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มตัดเย็บจินดาผ้าฝ้ายบ้านท่ารวมใจ” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 และได้จดทะเบียนขึ้นเป็นสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2549 พร้อมทั้งได้ส่งคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จนได้ ระดับ 3 ดาว ในปี พ.ศ.2549 ต่อมาในปีพ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนประเภทผู้ประกอบการเป็น OTOP ประเภทผู้ประกอบการรายเดียว ได้มีการลงทุนขยายกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การตลาดเริ่มขยายไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะในภาคอีสาน เริ่มมีลูกค้าส่งต่างจังหวัด และในปี พ.ศ.2553 ได้ส่งคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จนได้ ระดับ 4 ดาว ในปี พ.ศ.2553 ระดับ 3ดาว ในปี พ.ศ.2555 และระดับ 4 ดาว ในปีพ.ศ.2559