เกี่ยวกับร้านมะพร้าว  คนไทยและคนในอีกหลายทวีปรู้จักกันดี มีการนำมาใช้ประโชยน์มากมาย หลานคนยกให้เป็น น้ำมันมหจรรศย์ มีคุณสมบัติ 4   ประการที่ไม่มีน้ำมันอื่นใดในโลกเสมอเหมือน ได้แก่  

๑.ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

๒.ช่วยให้ปราศจากโรภัยไข้เจ็บ

 ๓.ช่วยให้อายุยืน 

๔.ช่วยชลอชราภาพ