เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
ผ้าปาเต๊ะ - สุไหงโก-ลก
หมวดหมู่:
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ที่อยู่:
389/14 ถ.ทรายทอง4 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
จังหวัด:
นราธิวาส
ภูมิภาค:
ภาคใต้
เบอร์โทรศัพท์:
073-630218, 081-5986409, 080-7034950
สินค้า
300.00 บาท
ผ้าปาเต๊ะ ( ผ้าถุง/โสร่ง )
ผ้าถุงปาเต๊ะ ใช้สำหรับนุ่งใส่ เป็นผ้าสองหน้า ยาว 2 เมตร กว้าง 110 ซม. มีหลากหลาย ลายและสีให้เลือก
400.00 บาท
ผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายเต็ม
ผ้าใช้สำหรับตัดชุดแต่งกายหญิง/ชาย พิมพ์ลายเต็มผืน สีสันสวยงาม เป็นผ้าสองหน้ายาว 2.5 หลา กว้าง 110 ซม.
รายละเอียด


ผ้าปาเต๊ะ ( Sarong batik ) 

           ผ้าปาเต๊ะ - สุไหงโกลก (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) เป็นโรงผลิตผ้าปาเต๊ะแบบดั้งเดิม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตมานานกว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งถือได้ว่ามีประสบการณ์ในด้านการผลิตและจำหน่าย ทางกลุ่มได้พัฒนาลวดลาย สีสัน และคุณภาพของผ้าปาเต๊ะให้ดียิ่งขึ้นมาเรื่อย ๆ ปัจจุบัน ได้ OTOP ระดับ 3 ดาว และยังได้เป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาดูงานการทำผ้าปาเต๊ะแบบดั้งเดิม สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

        ดังน้ัน เราควรอนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ผ้าปาเต๊ะของท้องถิ่นใต้ให้เป็นรู้จักโดยทั่วไป


         

จัดตั้งกลุ่มโดย  นายเจ๊ะอาแซ  บินเจ๊ะอาหลี