เกี่ยวกับร้าน

ร้านสมุนไพร เพื่อสุขภาพก็ดมยาดมสุขภาพทั้งนวด ดม ทา สรรพคุณครบถ้วน พฤกษาเวชช่วยท่านได้ค่ะ   ปวดเมื่อยแขนขา  ใช้ทา ใช้นวด และใช้ดมเมื่อมีอาการคัดจมูกนำ้มูกไหลดมได้ค่ะยุงกัด มดกัดหรือแมลงกัดต่อยใช้นัำมันเหลืองพฤกษาเวชค่ะท่านใดที่ยาหม่องสมุนไพรก็จะมีสีเขียวเสลดพัพอน สีเหลืองขมื้น-ไพล สีขาวตะไคร้หอมทากันยุงกัด     เมารถเมาเรือ