เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
SOCOON
หมวดหมู่:
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
ที่อยู่:
68/1 ม.6
จังหวัด:
สระบุรี
ภูมิภาค:
ภาคกลาง
เว็บไซต์ร้าน:
เบอร์โทรศัพท์:
0904293609
สินค้า
35.00 บาท
ที่ติดตู้เย็น
ทำจากรังไหมพันธุ์ต่างประเทศ
35.00 บาท
ที่ติดตู้เย็นช้าง,ควาย
ทำจากรังไหมพันธุ์ต่างประเทศ ย้อมด้วยเปลือกไม้ สีย้อมธรรมชาติ
15.00 บาท
พวงกุญแจกล้วยไข่ รังไหม
ทำจากรังไหมพันธุ์ไทย
10.00 บาท
พวงกุญแจค้างคาวเหล็กดัดฟัน รังไหม
ทำจากรังไหมพันธุ์ต่างประเทศ
30.00 บาท
พวงกุญแจช้าง
ทำจากรังไหมพันธุ์ต่างประเทศ
30.00 บาท
พวงกุญแจผึ้งรังไหม
รังไหมพันธุ์ต่างประเทศ
10.00 บาท
พวงกุญแจฟักทอง รังไหม
ทำจากรังไหมพันธุ์ไทย
10.00 บาท
พวงกุญแจมังคุด รังไหม
ทำจากรังไหมพันธุ์ต่างประเทศ
รายละเอียด

เป็นกลุ่มที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพรเกียรติฯสระบุรี กลุ่มจึงได้นำรังไหมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยดูรูปภาพผลิตภัณฑ์ตามเว็ํบไซต์นี้

http://nongmaithai.thailandmall.net/

https://www.facebook.com/duayphabarame/videos/1064325846927426/

https://www.facebook.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-1468556733420562/?ref=br_rs

https://www.facebook.com/Socoon-1764910760418943/?fref=ts

 โคมไฟรังไหมเย็บมือ ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากรังไหม และเครื่องสำอางจากรังไหม โดยผ่าน กับ รับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. และเป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัล KBO OTOP รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับประเทศ จากกรมการพัฒนาชุมชน, ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่น 1 ใน 20 กลุ่มระดับประเทศ จากกรมการพัฒนาชุมชน, ได้รับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับประเทศ ประเภทศิลปะประดิษฐ์ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ได้รับรางวัล ให้เป็น 1 ใน 77 แบรนด์ ระดับประเทศ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ได้รับรางพระราชทาน รางวัลดีเด่นระดับประเทศสาขาศิลปหัตถกรรม จากกรมพลศึกษา  นอกจากนั้นยังได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ไปออกร้าน งาน BIG ประเทศญีปุ่น เดือน ก.ย. 2559 และขณะนี้อยู่ระหว่างการ ออกใบรับรองสถานประด้วยกลุ่มรังไหมประดิษฐ์ 

กอบการสีเขียว และออกใบรับรอง BIO ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม