เกี่ยวกับร้าน

ผมเองตั้งใจประกอบกิจการและธุรกิจ

แต่เราประสบปัญหา ในปี50-56มันมีเหตุให้เรา

ต้องหมดทุกๆสิ่งที่เรามี แต..!! ในความ

สูญเสียมันยังมี!!..ความหวังเล็กๆที่เรา

เห็นนั้นคือ???สิ่งที่ชาวบ้านเกษตรกรเพาะปลูก!!.นั้นคือ!!!.ข้าว!!และข้าวโพด งาดำ

ข้าวและข้าวโพดที่ราคา..กำลังตกต่ำซึ่ง

ย่ำแยพอกัน.""น้ำตา มา เจอน้ำตา''..เปลี่ยนเป็น

น้ำใจ..การพูดคุยกัน ในงานเกษตรแฟร์ที่จังหวัดนครนายกที่ทำให้

ครอบครัวเรามีความหวังขึ้นใหม่!!..และ. นี้คือ.!!!ก้าวแรก..ก้าวที่สำคัญ...ที่กำเนิดขึ้นครั้ง

แรกของน้ำธัญพืช!!!จากน้ำตาของทุกๆ

คนในครอบครัว..เปลี่ยนมาเป็น!!!!..""น้ำธัญพืช "" ผมยังมีความคิดอยู่เสมอว่าคนเราทุกๆคนไม่มีใครสุขสมหวังตลอดชีวิต..มีแต่ทุกข์และสุขเท่านั้นที่อยู่ด้วยกับเรา...ใจเราหัวใจเราตาหากที่จะยอมหรือจะสู้.....เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านครับ..สู้อย่าถอยกันนะครับ....เดินหน้าสู้ต่อไปกันครับ..ขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับ..ขอบคุณมากๆครับที่สนใจในผลิตภํณของครอบครัวผม..ขอบคุณมากๆครับ