เกี่ยวกับเรา
เจ้าของร้าน:
ทับทิม สุขอัตตะ
ที่อยู่ร้าน:
เซ็นทรัล แอร์พอร์ตเชียงใหม่