รายการสินค้า
มีสินค้าทั้งหมด 5 รายการ
2,450.00 บาท
ผ้าไหมแท้ทอมือ 3 ตะกอ (มัดหมี่ลายโบราณ)
ผ้าไหมแท้ทอมือ 100 เปอร์เซ็น ลายมัดแบบลายโบราณ ทอแบบ 3 ตะกอ
3,750.00 บาท
ผ้าไหมแท้ทอมือ 3 ตะกอ (ย้อมสีธรรมชาติ)
ผ้าไหมแท้ทอมือ 100 เปอร์เซ็น ลายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ทอแบบ 3 ตะกอ
1,950.00 บาท
ผ้าไหมแท้ทอมือ 3 ตะกอ ลายทางด่วน
ผ้าไหมแท้ทอมือ 100 เปอร์เซ็น ขนาด 1x2 เมตร กรรมวิธีการทอแบบโบราณ ผ้าหนา เนื้อแน่น ลายมัดหมี่ลายทางด่วน ทอแบบ 3 ตะกอ
5,550.00 บาท
ผ้าไหมแท้ทอมือ ยกดอกลายโบราณ
ผ้าไหมแท้ทอมือ 100 เปอร์เซ็น -กรรมวิธีการทอแบบโบราณ ผ้าหนา เนื้อแน่น -ลายมัดหมี่ลายโบราณ -ทอแบบ 5 ตะกอยกดอก
6,550.00 บาท
ผ้าไหมแท้ทอมือ ยกดอกลายโบราณ (ย้อมสีธรรมชาติ)
ผ้าไหมแท้ทอมือ 100 เปอร์เซ็น -กรรมวิธีการทอแบบโบราณ ผ้าหนา เนื้อแน่น -ลายมัดหมี่ลายโบราณ -ทอแบบ 5 ตะกอยกดอก