เกี่ยวกับร้าน

                                                                                                        "กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศรีสระจันทร์"

                                                                                            "ผ้าไหมแท้ทอมือ เอกลักษณ์ชนเผ่าเขมร "

ทางกลุ่มของเราผลิตและจัดจำหน่ายผ้าไหมแท้ทอมือ ผ้าไหมของเรา เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเขมร ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
โดยแสดงออกถึงกรรมวิธีที่ปราณีต มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่สอดแทรกวิถีชีวิตของชนเผ่าเขมร ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบได้มากในจังหวัดศรีสะเกษ 

- ผ้าไหมมัดหมี่ยกดอก 

-ผ้าไหมมัดหมี่ยกดอก ย้อมสีธรรมชาติ

-ผ้าไหมหางกระรอก

-ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ 

-ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ ย้อมสีธรรมชาติ

-ผ้าไหมย้อมมะเกลือ