เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
@ ร้านน้องไหม โดย กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสระจันทร์
หมวดหมู่:
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ที่อยู่:
420/1-2 บ้านหาด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
จังหวัด:
ศรีสะเกษ
ภูมิภาค:
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์โทรศัพท์:
081-2661186
สินค้า
2,450.00 บาท
ผ้าไหมแท้ทอมือ 3 ตะกอ (มัดหมี่ลายโบราณ)
ผ้าไหมแท้ทอมือ 100 เปอร์เซ็น ลายมัดแบบลายโบราณ ทอแบบ 3 ตะกอ
3,750.00 บาท
ผ้าไหมแท้ทอมือ 3 ตะกอ (ย้อมสีธรรมชาติ)
ผ้าไหมแท้ทอมือ 100 เปอร์เซ็น ลายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ทอแบบ 3 ตะกอ
1,950.00 บาท
ผ้าไหมแท้ทอมือ 3 ตะกอ ลายทางด่วน
ผ้าไหมแท้ทอมือ 100 เปอร์เซ็น ขนาด 1x2 เมตร กรรมวิธีการทอแบบโบราณ ผ้าหนา เนื้อแน่น ลายมัดหมี่ลายทางด่วน ทอแบบ 3 ตะกอ
5,550.00 บาท
ผ้าไหมแท้ทอมือ ยกดอกลายโบราณ
ผ้าไหมแท้ทอมือ 100 เปอร์เซ็น -กรรมวิธีการทอแบบโบราณ ผ้าหนา เนื้อแน่น -ลายมัดหมี่ลายโบราณ -ทอแบบ 5 ตะกอยกดอก
6,550.00 บาท
ผ้าไหมแท้ทอมือ ยกดอกลายโบราณ (ย้อมสีธรรมชาติ)
ผ้าไหมแท้ทอมือ 100 เปอร์เซ็น -กรรมวิธีการทอแบบโบราณ ผ้าหนา เนื้อแน่น -ลายมัดหมี่ลายโบราณ -ทอแบบ 5 ตะกอยกดอก
รายละเอียด

                                       "กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศรีสระจันทร์"
                            "ผ้าไหมแท้ทอมือ เอกลักษณ์ชนเผ่าเขมร "

      

     ร้านน้องไหม โดยกลุ่มทอผ้าไหมบ้านศรีสระจันทร์ เป็นกลุ่มซึ่งรวบรวมผ้าทอมือของหมู่บ้านเราเองและหมู่บ้านข้างเคียงไว้ให้ผู้ที่สนใจได้เลือกสินค้าซึ่งเป็นผ้าทอมือ ในลักษณะของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise ; SE) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมชาวบ้านให้เกิดอาชีพในครัวเรือนหรือว่างเว้นจากการเกษตรกรรม โดยไม่จำเป็นต้องทำงานขายแรงงานในเมือง โดยผลกำไรจากการขาย 60% จะเก็บไว้เป็นทุนเพื่อนำผลิตสินค้าต่อไป 30% จะนำส่งมอบแก่สมาชิกในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ และอีก 10% สำหรับค่าเดินทาง/ค่าที่พักสำหรับผู้ออกตลาดจัดจำหน่ายหรือค่าประชาสัมพันธ์

     ทางกลุ่มของเราผลิตและจัดจำหน่ายผ้าไหมแท้ทอมือ ผ้าไหมของเรา เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเขมร ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเป็นการแสดงออกถึงกรรมวิธีที่ปราณีต มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่สอดแทรกวิถีชีวิตของชนเผ่าเขมร ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบได้มากในจังหวัดศรีสะเกษ 

- ผ้าไหมมัดหมี่ยกดอก 

-ผ้าไหมมัดหมี่ยกดอก ย้อมสีธรรมชาติ

-ผ้าไหมหางกระรอก

-ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ 

-ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ ย้อมสีธรรมชาติ

-ผ้าไหมย้อมมะเกลือ