เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
ขนมสดไก่ทอด
หมวดหมู่:
อาหาร
ที่อยู่:
185 ม.7
จังหวัด:
กระบี่
ภูมิภาค:
ภาคใต้
สินค้า
50.00 บาท
ขนมชั้น 3 รส
รับประทานเป็นของว่าง
รายละเอียด

ขนมสดไก่ทอด