เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
Bunnada ornament
หมวดหมู่:
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ที่อยู่:
48 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด:
อุดรธานี
ภูมิภาค:
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์โทรศัพท์:
0864378251 0810545500
สินค้า
เครืองประดับหินสีลายบ้านเซียง
เครืองประดับหินทีขุดพบในสมัยโบราลเรานํามาทำเลียนแบบและนำมาขึ้นตัวเรือนใหม่ตามสมัยนิยม และความต้องการของลุกค้า
เครื่องประดับหินบ้านเชียง มุก แท้
เครื่องประดับบ้านเชึยงมุกแท้
รายละเอียด

ความออ่นหวานของหินและลูกปัดทีลงตัว

คุณค่าทีเราสืบทอดแด่ลูกหลาน

ทุกชิ้นงานคือความใส่ใจ

เรารับประกันคุณภาพและความพอใจ

เราคือเครืองประดับทีสามารถตอบสนองความต้องการของคุณทุกอย่างงามสมคุณค่าแก่คนทีคุณรัก

คุณค่าทีทุกคนสามารถเลือกได้บอกความเป็นตัวคุณ