เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพร ต.บางไทร
หมวดหมู่:
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ที่อยู่:
37 หมู่ 3 ต.บางไทร
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
ภูมิภาค:
ภาคใต้
เว็บไซต์ร้าน:
เบอร์โทรศัพท์:
0894721515
สินค้า
85.00 บาท
ชาสามมิตร
เป็นชาสมุนไพร 3ชนิด คือขลู่ ใบเตย ใบมะยมจากลุ่มน้ำตาปี พัฒนาจากสมุนไพรพื้นบ้านที่มีภูมิปัญญาใช้มานาน นำมาใช้มาใช้เป็นชาชงดื่ม ปรับสมดุลในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บรรจุ 10 ซอง
รายละเอียด

ตำบลบางไทร  ตำบลเล็กๆในเขตคลองร้อยสายจังหวัดสุราษฎรธานี   พื้นที่ลุ่มน้ำตาปี   อันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ และสัตว์น้ำ  ที่ไม่น่าว่าเชื่ออยู่ในเขตอำเภอเมืองฯ    ระยะทางออกจากตัวเมืองเพียง 7 กม.  ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที ผ่านทางหลวงหมายเลข 402     ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านและทำสวนมะพร้าวที่อยู่ริมคลองและริมทะเล  มีลำคลองตัดผ่านชุมชนถึง 14 สาย   วิถีชีวิตเรียบง่ายและพอเพียง  ท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมในปัจจุบัน    วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพร ตำบลบางไทร เริ่มก่อเกิดตั้งแต่ปี2559 โดยการนำของแพทย์แผนไทย ประจำรพ.สต.และชาวบ้าน ปราชญ์ชุมชน อสม.ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในภูมิปัญญาดั้งเดิม  นำสมุนไพรพื้นบ้านในชมชนมาพัฒนา แปรรูปใช้ในการดูแลและแก้ปัญหาสุขภาพ เรียนรู้ทดลองใช้ ปรับปรุงพัฒนา จนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อคนในชุมชนและต่อผู้อื่น  ใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐานทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 

ทั้งนี้ เรายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ สบู่เหลว 3 สมุนไพร ยาดมสมุนไพร น้ำมันไพล และน้ำผึ้งจาก น้ำส้มจากสูตรโบราณตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนจำหน่าย

สนใจเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

: คลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สต บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร 077-292486  ในวันและเวลาราชการ