เกี่ยวกับร้าน

เราเคยได้รับหน้าที่ ให้นำเศษยางพารา ไปทิ้ง/ทำลาย เราไม่โอเค ไม่ยินดี ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำลายสิ่งแวดล้มตรงนั้น

ทำอย่างไรดี? เราเริ่มวิเคราะห์คุณภาพ ขนาดยางที่ได้มา โดยใช้ความรู้ผสานภูมิปัญญาของสมาชิก สู่งานวิจัย สร้างโครงสร้างชิ้นยางพารากระจายแรงกดทับ ที่สามารถลดแรงกดทับ ...ทำไมยอดขายไม่ดี ? ไม่รอดแน่! ..เราต้องแตกต่าง ต้องมีเอกลักษณ์มี มาตรฐาน โอเคลุย! จนได้ มาตรฐาน มผช. 3 ใบ รางวัลการออกแบบ นวัตกรรม ระดับประเทศ สร้างรายได้สู่ชุมชน มีงานทำที่บ้าน มีเวลาอยู่ดูแลคนที่เรารัก ส่งมอบผลงานให้ดูแลคนสำคัญไว้แทนคุณ