เกี่ยวกับร้าน

คัดสรรวัตถุดิบจากท้องถิ่น คิดค้นและพัฒนาจากภูมิปัญญาโบราณ ผสานนวตกรรม และกรรมวิธิการผลิตแบบธรรมชาติ  เราเชื่อว่าสินค้าที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงคุณภาพดีเท่านั้น ยั้งต้องหมายถึง ดีต่อชุมชน ดีต่อสังคม และดีต่อโลก