เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
กลุ่มปัญญศิลป์
เจ้าของร้าน:
สุมิตรา โสพรรณตระกูล
ที่อยู่ร้าน:
225/4 ถ.บรมไตรโลกนารถ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์:
093-5900591
Line Account:
PANJASIN
บัญชีธนาคาร:
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) สาขา Big C พิษณุโลก
ชื่อบัญชี: สุมิตรา โสพรรณตระกูล
เลขบัญชี: 6450248825