เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำบ่อไหลหาง, ช้าวกล้องหอมมะลิน้ำบ่อไหลหาง, ช้าวกล้องหอมล้านนาน้ำบ่อไหลหาง, ช้าวหอมมะลิน้ำบ่อไหลหาง
หมวดหมู่:
อาหาร
ที่อยู่:
เลขที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาง ตำบล ชมพู อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100
จังหวัด:
ลำปาง
ภูมิภาค:
ภาคเหนือ
สินค้า
130.00 บาท
Unbrushed Rice Berry Nambor Lai Harng
เป็นข้าวกล้องที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต