เกี่ยวกับเรา
เจ้าของร้าน:
มาลัยพร ฟองทา
ที่อยู่ร้าน:
ถนนคนเดินเชียงใหม่
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์:
0898505956
Line Account:
Failanna
บัญชีธนาคาร:
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) สาขา ช้างคลาน
ชื่อบัญชี: Malaipron
เลขบัญชี: 4230440424