เกี่ยวกับเรา
ชื่อร้าน:
เรือนไหม-ใบหม่อน
หมวดหมู่:
เครื่องดื่ม
ที่อยู่:
162,164 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
จังหวัด:
สุรินทร์
ภูมิภาค:
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เว็บไซต์ร้าน:
เบอร์โทรศัพท์:
044511349
รายละเอียด

เรือนไหม-ใบหม่อน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยสืบทอดธุรกิจการค้าเส้นไหมของครอบครัว ซึ่งเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 พัฒนาสู่ธุรกิจหม่อนและไหมครบวงจร ในปี พ.ศ. 2547 ได้ทำความร่วมมือกับนิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในการฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอีกครั้ง พ.ศ. 2558 ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนคนกับไหม เพื่อจัดแสดงอุปกรณ์การทอผ้าไหม ผ้าไหมโบราณและโรงเรียนสอนทอผ้าไหม