หมวดหมู่:
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
รายละเอียดโดยย่อ:
ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก
ร้านค้า:
ที่อยู่ร้าน:
19 หมู่7 ต เวัยง อ เชียงของ จเชียงราย
เบอร์ติดต่อ:
0980010852