หมวดหมู่:
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
รายละเอียดโดยย่อ:
ผ้าทอสืบจากปู่ย่าเป็นลาายเดิมลูกหลานนำมาทำไห้มีลวดลายสวยงามขึ้น
ที่อยู่ร้าน:
กุลุ่มตัดเย็บบ้านหาดบ้าย
เบอร์ติดต่อ:
08012343689