การอบรมหลักสูตรเบื้องต้นจังหวัดขอนแก่น
โพสต์เมื่อ 28/Nov/2016 23:58

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น The Beginner (Technology Part)

วันที่ 4-6 ตุลาคม 2559

ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการศุนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม


ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวคำกล่าวเปิดการฝึกอบรม


อาจารย์อรรถสิทธิ์  พัฒนะศิริ  ให้ความรู้ในหัวข้อ Digital OTOP Platform


ผู้ประกอบการตั้งใจ ทำ Platform กันทุกคนเลย


อาจารย์ไกรวิน วัฒนะรัตน์ ให้ความรู้ในหัวข้อ

-Marketing and sell in Action

- Personal Branding

- Branding DNA

- Brand Content and Content Marketing


ช่วยกันออกความคิดเห็นกันทุกคน


ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้ประกอบการ