ประมวลภาพการอบรมเข้มข้น
โพสต์เมื่อ 24/Feb/2017 07:48

การอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเข้มข้น

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการOTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP)

ประจำปีงบประมาณ 2559