ประมวลภาพการอบรมเบื้องต้น
โพสต์เมื่อ 24/Feb/2017 07:43

การอบรม หลักสูตร The Beginner (Technology Part)

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการOTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP)

ประจำปีงบประมาณ 2559