งานประกวดการแข่งขันนำเสนอสินค้าบนเครือข่ายออนไลน์
โพสต์เมื่อ 23/Feb/2017 00:56

     


การประกวดการแข่งขันนำเสนอสินค้าบนเครือข่ายออนไลน์  โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการOTOPสู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2559

               


           สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าในสื่อเว็บไซต์ตลาดกลางหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการOTOP สู่ยุคดิจิทัล (DigtalOTOP) ประจำปีงบประมาณ2559 เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ ให้เริ่มใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทำการตลาด ซึ่งก็ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเร่งพัฒนาธุรกิจให้มีขีดความสามารถในด้านนี้มากขึ้น

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าในสื่อเว็บไซต์ตลาดกลางหรือสื่อสังคมออนไลน์ ขึ้น ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP) เกิดจากร่วมมือกัน ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐฯ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ซึ่งทางโครงการได้มีการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบทั้งทางด้านการตลาดออนไลน์ การสร้างเรื่องราว ดึงจุดเด่นและความเข้าใจในสินค้ารวมถึงการมี Platform เพื่อเพิ่มช่องทางในการซื้อ ขาย ออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่งได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 500 ราย และมีกระบวนการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นจนได้ผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ทั้งสิ้น 30 ราย มาเข้าประกวดรอบสุดท้ายจนได้ผู้ชนะเลิศครั้งนี้

          กิจกรรมการประกวดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาในการตัดสินการประกวดรอบสุดท้าย คือ 1. คุณเพทาย ล่อใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2. คุณศิริชัย แย้มโอฐ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชุมชน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 3. ดร.ศุภชัย ปาจริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (แห่งประเทศไทย) 4. คุณกัลยากร นาคสมภพ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Branding DNA Marketing and Acting 5. คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT) ฉายา “เจ้าพ่อแห่งวงการไอที” 6. คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ผู้ประกาศข่าวด้านไอที และฉายา “เจ้าหญิงแห่งวงการไอที” 7. คุณณัฐวิทย์ ผลวัฒนสุข ผู้ก่อตั้ง lnwShop.com  และนายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการนำเสนอสินค้าบนสื่อออนไลน์ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการ รวมถึงมอบรางวัลชนะการแข่งขันให้แก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าบนเครือข่ายออนไลน์ จำนวน 10 รางวัลใน 5 สาขา สาขาละ 2 รางวัล ได้แก่  สาขาของใช้ของที่ระลึกและของประดับตกแต่ง 1 คุณนพดล คำคง 2 คุณวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ สาขาเครื่องดื่ม1 คุณปภัสราภรณ์ เหรียญทอง  2 คุณอภิญญา เติมศรีสุข สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 คุณบุษรา วัฒนชูสกุล  2 คุณพีระ จันทรัตนา  สาขาสมุนไพรที่ที่ไม่ใช่อาหาร  1 คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์   2 คุณภฤชฎา ศรีเหนี่ยง   สาขาอาหาร  1 คุณเฉลิมพรรณ วรพิทย์พงศ์  2 คุณวราภรณ์ เตียสุวัติเศรษฐ โดยผู้ชนะทั้ง 10 ท่านจะได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและวุฒิบัตร รวมถึงผู้ประกอบการที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง 10 กิจการ จะได้เดินทางไปดูงานทางด้านตลาดโอทอปและดิจิทัลที่ประเทศญี่ปุ่นและ สิงคโปร์ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการต่อไป

          นอกจากนั้นภายในงานยังมีดารานักแสดงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มาร่วมกิจกรรมและเดินแฟชั่นโชว์สินค้า Otop ทั้ง 30 ผลิตภัณฑ์ที่เข้ารอบสุดท้ายเพื่อสร้างสีสันภายในงาน ได้แก่ จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย, โบลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ, เฟม ชวินโรจน์ สุทธิธรรมชนะ ,คาริสา สปริงเกตต์ และ เป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์ พิธีกรดำเนินรายการ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ OTOP หันมาให้ความสำคัญกับการทำการตลาดในสื่อออนไลน์อีกด้วย ผู้ที่สนใจสินค้าจากผู้ประกอบการOTOP หรืออยากทราบรายละเอียดโครงการทั้งหมด สามารถเข้าชมได้ที่ www.digitalotop.com