การอบรมหลักสูตรเบื้องต้นจังหวัดอุบลราชธานี รอบ2
โพสต์เมื่อ 19/Dec/2016 23:15

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น The Beginner (Technology Part)

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 

ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

นางวีระรรณ ปัณฑรสูตร ผู้อำนวยการศุนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 

ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อาจารย์ไกรวิน วัฒนรัตน์ ให้ความรู้เรื่อง

          - Branding DNA

          - Brand Content and Content Marketing

          - Marketing and sell in Action

- Personal Branding


กิจกรรมทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น


อาจารย์เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพรบูลย์ ให้ความรู้เรื่อง Digital OTOP Platform และการใช้งานเบื้องต้น


ตั้งใจเรียนสุดๆเลย


นางวีระรรณ ปัณฑรสูตร ผู้อำนวยการศุนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559