การอบรมหลักสูตรเบื้องต้น จังหวัด นครราชสีมา
โพสต์เมื่อ 02/Dec/2016 00:00

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม ชุมชน กรมส่งเสริม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอลรมหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น The Beginner (Technology Part)

วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559 ณ ณ โรงแรม วีวัน ห้องประชุม วีวัน4 จังหวัดนครราชสีมา


คุณ ปริศนา สุภางค์รัตน์ ขึ้นกล่าวรายงาน รายละเอียดในการเปิดการอบรมโครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโอท็อปสู่ยุคดิจิทัล (digital OTOP)


คุณเสกสรร น้ำแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมอาวุโส รักษาการหัวหน้าส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม 


อาจารย์ ปาริฉัตร อารีย์รอบ ให้ความรู้ในหัวข้อ  Brand content and content marketing


บรรยากาศการอบรมในหัวข้อ  Brand content and content marketing โดย 

อาจารย์ ปาริฉัตร อารีย์รอบ


ผู้ประกอบการ ออกมาทำกิจกรรม นำเสนอ ผลิตภัณฑ์หน้าห้อง ผู้ประกอบการร่วมกันทำกิจกรรม หา content  ให้ตรงใจ กลุ่มเป้าหมาย  

อาจารย์ปาริฉัตร อารีย์รอบ ให้เกียรติ ถ่ายรูปรวมหลังจากให้ความรู้เรื่อง  Brand content and content marketing
อาจารย์ ธิมาพร ธัญญเฉลิม ให้ความรู้ในหัวข้อ Digital OTOP platform 
อาจารย์ ธิมาพร ธัญญเฉลิม ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ในการสร้าง Digital OTOP platform 
บรรยากาศการ อบรม Digital OTOP platform
อาจารย์ ปาริฉัตร อารีย์รอบ ให้ความรู้เรื่อง Branding DNA และ Personal branding
กิจกรรมการ การให้ผู้ประกอบการ ค้นหา Branding DNA

อาจารย์ปาริฉัตร อารีย์รอบ ให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการ ในการอบรม Branding DNA
ภาพบรรยากาศ ความสนุกสนาน ในการ อบรม ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม การอบรม เรื่อง Personal Branding
ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม การอบรม เรื่อง Personal Branding
คุณ ปริศนา สุภางค์รัตน์ ขึ้นกล่าวรายงาน รายละเอียดในการปิดการอบรมโครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโอท็อปสู่ยุคดิจิทัล (digital OTOP)
คุณเสกสรร น้ำแก้วเจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมอาวุโส รักษาการหัวหน้าส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน  มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น

The Beginner (Technology Part)
คุณเสกสรร น้ำแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมอาวุโส รักษาการหัวหน้าส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ให้เกียรติถ่ายรูปรวมหลังจากเสร็จการอบรม 

หลักสูตรเบื้องต้น

The Beginner (Technology Part)