เก้า จิรายุ ละอองมณี ให้สัมภาษณ์ ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ โอท็อปสู่ยุคดิจิทัล (digital OTOP)
โพสต์เมื่อ 01/Dec/2016 23:19

เก้า จิรายุ ละอองมณี ให้สัมภาษณ์ งานเปิดตังโครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ โอท็อปสู่ยุคดิจิทัล(digital  OTOP) 2559