เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลย์สงคราม ให้สัมภาษณ์ งานเปิดตัวโครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการOTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP)
โพสต์เมื่อ 01/Dec/2016 22:16

เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลย์สงคราม ให้สัมภาษณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ถึงประโยชน์ ของโครงการ และ เชิญชวน ผู้ประกอบการโอท็อป เข้าร่วมโครงการ