การอบรมหลักสูตรเบื้องต้นจังหวัดชลบุรี
โพสต์เมื่อ 29/Nov/2016 03:35

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น The Beginner (Technology Part)

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2559

ณ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จังหวัดชลบุรี


ผู้อำนวยการศุนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม


อาจารย์ปาริฉัตร อารีย์รอบ ให้ความรู้ในหัวข้อ

- Marketing and sell in Action

- Personal Branding


ตั้งใจทำกิจกรรมกันทุกคนเลย


ผู้ประกอบการนำความรู้ที่เรียนมานำเสนอได้


อาจารย์ธิมาพร ธัญญเฉลิม ให้ความรู้ในหัวข้อ Digital OTOP Platform


อาจารย์ชัชวาล ปุกหุต

- Branding DNA

- Brand Content and Content Marketing


ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่นการอบรม

หลักสูตรเบื้องต้น The Beginner (Technology Part)


ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก